Ajut autoocupació GJ

S’ha obert la convocatòria per sol·licitar una subvenció per a persones joves inscrites a Garantia Juvenil que vulguin desenvolupar un projecte d’autoocupació.

Es tracta d’un ajut de fins a 10.000 euros per cada persona inscrita al Registre de Garantia Juvenil i que es doni d’alta de manera ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos.

El termini per poder fer la sol·licitud es des del 23 DE JULIOL fins a l’1 D’OCTUBRE DE 2019.

Es pot trobar més informació al portal de Garantia Juvenil de la Generalitat de Catalunya.

Passos a seguir per demanar la subvenció:

1r: INSCRIURE’S A GARANTIA JUVENIL (Oficina Jove de l’Alt Camp o Oficina del SOC)

2n: DONAR-SE D’ALTA AL RETA O MUTUALITAT DEL COL·LEGI PROFESSIONAL CORRESPONENT

3r: TRAMITAR LA SOL·LICITUD

Documentació relacionada:

Com presentar la sol·licitud:

Certificat digital:

Per poder tramitar la sol·licitud, cal disposar d’un certificat digital vàlid i vigent o es pot fer a través de l’IdCATmòbil:

· Certificat del DNI electrònic (eDNI)

· Certificat idCAT emès pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya

· IdCATmòbil

Més informació sobre el certificat digital.

Com validar el formulari de sol·licitud:

1r. Descarregar el formulari

2n. Emplenar, validar i desar el formulari a l’ordinador

3r. Enviar a tramitar i rebre acusament de rebuda. Apareix pantalla que indica com tramitar la sol·licitud:

– A través d’IdCATmòbil: amb el número del mòbil

– A través de certificat digital

Documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud:

1. Certificat acreditatiu d’inscripció al Sistema de Garantia Juvenil en situació «Inscrit beneficiari».

2. Full de domiciliació bancària diligenciat i segellat per l’entitat financera. També l’ha de signar la persona creditora.

3. En cas de professionals col·legiats, document d’alta en la mutualitat del col·legi professional i últim rebut de pagament.

4. Declaració censal d’alta a l’IAE (model 036-037) o CIRCE.