Cartera de serveis als municipis

CATÀLEG D’ACTIVITATS JOVES DE L’ALT CAMP

El Catàleg d’activitats joves és un recull de propostes d’activitats dirigides a les persones joves, que l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Camp posa a disposició dels municipis de la comarca, les associacions i grups de joves.

RECURSOS SOBRE IGUALTAT A L’ALT CAMP

Les Àrees d’Igualtat i Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Camp han elaborat aquest recull de recursos sobre igualtat dels quals es disposa actualment a la comarca. Es tracta de diverses propostes d’activitats, serveis i recursos que permeten desplegar accions d’igualtat des de l’àmbit local i des de les associacions dels municipis, amb la pretensió de promoure canvis socials significatius des de la comunitat.

PROGRAMA REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL (PROJ)

Aquest és un programa finançat pel Fons Social Europeu i el Servei d’Ocupació de Catalunya, que va iniciar el gener de 2019. Aquest és d’abast comarcal i pretén facilitar la transició des del sistema educatiu al sistema laboral i ocupacional de les persones joves, i fomentar-ne la continuïtat formativa.

Les principals funcions del PROJ es divideixen en dos eixos:

  • Atenció directa amb persones joves:

-Informar, orientar, i acompanyar a les persones joves per a la continuïtat formativa i la transició al món laboral.

-Facilitar el coneixement del mercat laboral i de les alternatives ocupacionals i formatives.

-Fomentar la vinculació comunitària.

-Derivació de les persones joves a altres dispositius, si s’escau.

  • Coordinació amb agents del territori:

-Vetllar per la participació dels agents d’Educació, Salut, Oficines de Treball, Oficines Joves, Serveis Socials, entitats, Justícia Juvenil, Ajuntaments, etc.

-Donar suport als equips de professionals dels centres educatius i altres agents.

Contacte: Referent d’Ocupació Juvenil de l’Alt Camp
garantiajuvenil@altcamp.cat
977608560

PROGRAMA D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ JUVENIL

L’Oficina Jove de l’Alt Camp posa a disposició dels municipis de la Comarca aquest programa dedicat a l’atenció de persones joves en matèria d’informació juvenil, i a l’impuls de projectes relacionats amb els àmbits que afecten les transicions de les persones joves: treball, educació, habitatge, salut i mobilitat internacional; tal i com estableix la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) de la Generalitat de Catalunya. Aquest programa se centra tant en l’emancipació, com en l’apoderament de les persones joves, per tal de promoure la igualtat d’oportunitats i l’exercici de ciutadania d’aquestes. Per al seu desenvolupament, de forma metodològica, compta amb el treball coordinat amb altres agents del territori, tant per dissenyar i implementar projectes conjunts, com per establir derivacions a serveis especialitzats: treball, salut, educació, habitatge, Benestar Social, Ajuntaments, Justícia Juvenil, entitats, agents de joventut, entre d’altres. 

Es poden destacar les següents accions específiques d’informació juvenil que es desenvolpen:

– Inscripció al Programa de Garantia Juvenil

– Informació i suport en la tramitació de beques d’estudis postobligatoris i universitaris

– Tallers i xerrades sobre temes d’emancipació juvenil

– Tramitació de Carnets Internacionals i d’Alberguista i informació sobre instal·lacions juvenils

– Informació del Programa Acredita’t

– Informació sobre l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil

Contacte: Oficina Jove de l’Alt Camp
joventut@altcamp.cat
977608560

SUPORT EN LA PARTICIPACIÓ JUVENIL

Des de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Camp s’ofereix un servei d’assessorament als municipis de la comarca per a desenvolupar accions que permetin a les persones joves participar i intervenir en la construció de polítiques públiques, ja sigui a través de fòrums joves, Consells municipals de joventut, grups de treball, reunions de joves, etc.


Contacte: Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Camp
joventut@altcamp.cat
977608560

ASSESSORAMENT I SUPORT ALS EQUIPAMENTS JUVENILS 

S’oferix un servei d’assessorament als municipis per a la implantació o dinamització d’equipaments juvenils, com pot ser en l’arranjament, l’elaboració d’una normativa, l’adequació a les necessitats juvenils, etc. 


Contacte: Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Camp
joventut@altcamp.cat
977608560

ASSESSORAMENT I SUPORT A LES ENTITATS JUVENILS

S’ofereix informació i suport a grups de persones joves per a la creació d’entitats juvenils, i pel que fa a ajuts i subvencions destinades a assocacions de joves. 

Contacte: Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Camp
joventut@altcamp.cat
977608560