Ofertes de feina

Aquí pots consultar les ofertes de feina que publica periòdicament l’Oficina de Valls del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Si t’interessa inscriure’t en alguna oferta, envia el teu currículum a ofertesvalls.soc@gencat.cat , amb el nom i cognoms, DNI/NIE i el número de l’oferta que surt a la columna de l’esquerra.

OFICINA DE TREBALL DE VALLS
Núm. ofertaOCUPACIÓLOCALITATREQUISITS
9539MANYÀVALLSImprescindible tenir experiència mínima d’una any en l’ocupació, disposar de carnet de conduir i vehicle. Les tasques a realitzar seran soldadura, tall de radial, fabricació i muntatge de peces i estructures dins i fora del taller.
9644OPERARI/A LOGÍSTIC/AVALLSEs requereix operari/a logístic/a, amb experiència, domini informàtic, iniciativa, disponibilitat horària per realitzar torns rotatius, capacitat organitzativa, autònom, carnet de conduir i vehicle. Es valoraran coneixements de programes de gestió de magatzem. Cal que tingui reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%. Tasques a realitzar: Gestió del correu electrònic, enviament de documents per email, escanejar i seguiment dels canvis en la planificació diària; Sol·licitar material/ producte a través del programa “OPUS”; control d’entrades i sortides de producte i generació de noves etiquetes.
9652RESPONSABLE DE LÍNIAVALLSEs requereix responsable de línia que treballi de forma autònoma, amb iniciativa, capacitat d’organització i resolució de problemes. Cal disponibilitat horària per treball a torns rotatius. Carnet de conduir i vehicle. Discapacitat reconeguda igual o superior a un 33%. Tasques a realitzar: Omplir i controlar les OT i FT, el full diari de feines/ pautes de control, full de lliurament del magatzem, escanejar i enviar albarans; Gestionar el correu electrònic i enviar assistència diària; Controlar i buidar les mermes i gestionar el recompte d’embalatge sobrant; optimitzar i coordinar els processos productius; Organitzar una línia de treball amb els llocs corresponents i el seu ordre, detectar els mals funcionaments de la línia de producció i detectar les no conformitats i traçabilitat dels productes manipulats.
10536INFERMERS/ES GERIATRIAMONTBLANCInfermer/a especialista en Aux. De Geriatria. Contracte laboral temporal. Jornada Completa. Nivell formatiu Ensenyament Universitari de Grau, Diplomatura en Infermeria o Infermeria Geriàtrica. Castellà i català.
10538METGEMONTBLANCMetge especialista en Geriatria. Laboral temporal. Jornada Completa, Llicenciatura en Medicina, Metge especialista en Geriatria o Grau en Medicina. Castellà i Català.
10874PALETA OF. PRIMERAVALLSEs requereix paleta especialitzat en teulades. Imprescindible TPC.
11946MONITOR/AAIGUAMÚRCIAEs requereix persona amb títol de grau superior en integració social o similar, director o monitor de lleure homologat , interès per treballar amb nois i noies adolescents amb problemes de conducta, addiccions, patologia dual, etc., certificat de delictes sexuals, carnet de conduir i vehicle, informàtica a nivell d’usuari i català i castellà. Les seves funcions seran: la gestió i elaboració de les activitats socioeducatives, acompanyament educatiu als pacients-residents, acompanyament i seguiment en les diferents activitats culturals, socioeducatives, de lleure i esportives dels residents i participació en les reunions setmanals interdisciplinàries per revisió de pacients i plans terapèutics i educatius.
11988SOLDADOR/AVALLSEs requereix soldador de cablejat (soldadura amb estany) de la contrapeça segons especificacions del client i esquemes electrònics, connexionat de components pneumàtics, diagnòstic i reparació de peces, manteniment i neteja del lloc de treball i la maquinària. Es demana EGB, cicles formatius de grau mitjà o superior relacionats amb electrònica i/o fusteria, capacitat d’interpretació de plànols i esquemes i 3 mesos d’experiència prèvia o 3 mesos de formació a càrrec de l’empresa.
12102MUNTADOR/A PECES AUTOMOCIÓVALLSEs requereix EGB, cicles formatius de grau mitjà o superior relacionats amb electrònica i/o fusteria, capacitat per a la interpretació de plànols i esquemes i 3 mesos d’experiència prèvia o 3 mesos de formació a càrrec de l’empresa. Tasques de muntatge de contrapeces i/o components: muntatge de peces segons plànol, instal·lació de components electrònics, pneumàtics i mecànics de subjecció, reglatge i comprovació de la continuïtat i estanquitat, neteja final de la peça, tallar i tornejar peces, arranjament de peces, manteniment i neteja del lloc de treball i la maquinària.
11988SOLDADOR/AVALLSEs requereix EGB, cicles formatius de grau mitjà o superior relacionats amb electrònica i/o fusteria, Soldadura de peces i components, soldadura d’estany, reparació, diagnostic de peces, etc.
13239MAQUINISTA OFFSETVALLSExperiència mínima de 12 mesos en un lloc similar. Cal saber imprimir amb les màquines següents: GTO 52 un color i SPEEDMASTER 72 ZP 2 colors. Cal tenir també experiència en troquelar.
13450PALETA OF. PRIMERAVALLSEs requereixen persones amb experiència en el sector de la construcció, amb carnet de conduir i disponibilitat horària per fer reformes en edificis.
14930TERAPEUTA OCUPACIONALMONTBLANCEs requereix titulació universitària per exercir de terapeuta ocupacional en una residència de gent gran. Es demana experiència mínima de 12 mesos en lloc similar.
15019OPERARI/A FABRICACIÓ PALETSEL PLA DE SANTA MARIAOperari per treballar en màquines i eines per a la fabricació de palets. Treball a torns rotatius, matí o tarda.
15062PALETAELS GARIDELLSEs requereix oficial de construcció per arranjaments i reformes. Experiència mínima de 3 anys. Carnet de conduir i vehicle propi.
15077FORNER/AVALLSEs requereix persona amb experiència per l’elaboració de varietat de pans i coques salades amb amassadora, batedora i forns de pedra.
15105DELEGAT/DA COMERCIALVALLSEs busca delegat comercial per empresa química per zones de l’Alt Camp, Tarragonès i Baix Penedès. Imprescindible català i castellà i coneixements d’Office. Disposar de permís de conduir i vehicle propi.
15109METGEVALLSEs requereix metge especialitzat en medicina interna. Imprescindible experiència mínima d’un any, coneixements de SAP i català i castellà.
15380METGEMONTBLANCEs requereix metge per cobertura de vacances. Millor especialitzat en geriatria.
15386METGEMONTBLANCEs requereix metge per contracte de relleu. Millor especialitzat en geriatria.
15612ASSISTENT/A DOMICILIARI/AFIGUEROLA DEL CAMPImprescindible disposar de titulació que l’habiliti per la cura d’una persona amb discapacitat: grau universitari, cicle formatiu o certificat de professionalitat. Experiència mínima d’un any en un lloc similar. Disposar de vehicle si no es resideix en el municipi. Persona catalanoparlant. Jornada: 4,56 hores/dia; distribució: 1,5 hores matí, 1,5 hores migdia i 1,5 hores vespre. Preferiblement persona resident en municipis propers al lloc de treball.
16536TÈCNIC/A EN GESTIÓ D’ESTOCS I/O MAGATZEMVALLSNivell professional: Tècnic en gestió d’estocs i magatzem / Carnet de Carretoner
17638NETEJADOR/A AMB DISCAPACITATVALLSEs requereix persona per neteja d’oficines, vestuaris i menjador d’empresa. Contracte de 6 mesos amb possibilitats de pròrroga, 5 hores/dia. Horari de treball: de 7 a 12 o de 19 a 24. IMPRESCINDIBLE TENIR CERTIFICAT DE DISCAPACITAT AMB EL RECONEIXEMENT D’UN GRAU IGUAL O SUPERIOR AL 33%.
17831OPERARI/A DE METAL·LÚRGIAVALLSEs requereix operari per forn i operari per trefilat. Imprescindible un any d’experiència en feina similar, graduat en ESO o graduat escolar, coneixements bàsics d’informàtica, carnet de conduir i carnet de carretoner i plataformes.
18905TÈCNIC/A PRLSANTA COLOMA DE QUERALTImprescindible disposar del Màster en PRL (3 especialitats). Experiència en el sector de la construcció i/o sector elèctric. Persona proactiva, amb alta capacitat pel treball i la gestió d’equips. Contracte d’obra o servei amb la possibilitat de contracte indefinit. Elaboració de plans de seguretat i salut, avaluacions de riscos i procediments de treball, realització de visites d’inspecció i assessorament d’obres, interlocutor amb el Servei de Prevenció aliè, seguiment i implantació del pla preventiu de l’empresa, coordinació i control de les activitats de PRL de l’empresa, promovent mesures preventives i correctives en els diferents centres de treball, gestió d’accidents de treball (investigació, registre, estadístiques,…), impartir formació i informació als treballadors.
18920PERRUQUER/A UNISEXVILABELLAEs requereix oficial de primera de perruqueria i/o estètica. Domini de qualsevol tècnica de perruqueria com: color, metxes, tractaments, tallar, assecar, etc. Domini de les tècniques bàsiques d’estètica: depilacions, manicura, pedicura i maquillatge. S’ofereix contracte indefinit de 30 hores setmanals.
19186COMERCIALVALLSEs requereix comercial amb experiència per empresa de paqueteria. Imprescindible català, castellà, carnet de conduir i vehicle. Horari de treball de 9 a 13 hores.

Si necessites orientació laboral i/o formativa, pots posar-te en contacte amb el Referent d’Ocupació Juvenil.

En aquest apartat hi trobaràs ofertes de feina actualitzades i altres recursos per millorar la teva ocupació i orientar-te en el sistema educatiu: